George

You want a small family, and, uh, George, George wants you to be a baby machine.

Sen küçük bir aile istiyorsun ve, ah, George George senin bir bebek makinesi olmanı istiyor.

George is dead and it's not my fault.

George öldü ve bu benim hatam değil.

Oh, George. This has been a very big day for you.

George, bugün senin için çok önemli bir gün oldu.

Come on George, be a good boy and start talking.

Hadi George, iyi bir çocuk ol ve konuşmaya başla.

You know what, George Michael?

Ne var biliyor musun, George Michael?

This isn't a very good time, George.

Bu iyi bir zaman değil George.

There's another guy, George, but George didn't do anything.

Başka bir çocuk daha var, George, ama George bir şey yapmadı.

Thank you very much for coming, George.

Geldiğin için çok sağ ol George.

George, before we go anywhere, I just want to apologize for last night.

George, bir yere gitmeden önce, dün gece için özür dilemek istiyorum.

This is my little brother Little George.

Bu benim küçük kardeşim Küçük George.