Girl's

No, no, no, no. She's just a little girl.

Hayır, hayır, o sadece küçük bir kız.

And there's a little girl there's a little girl, see?

Küçük bir kız var. Küçük bir kız var, gördün mü?

But you said he should be with a girl more like me, and who's more like me than me?

Ama sen daha ben gibi bir kızla olması gerektiğini söylemiştin, ve kim benden daha ben gibi olabilir?

It's a very pretty name. For a very pretty girl.

Bu çok güzel bir kız için çok güzel bir isim.

Now, what's a nice girl like you doing in a place like this?

Şimdi senin gibi hoş bir kız, böyle bir yerde ne yapıyor?

What's a nice girl like you doing in a place like this?

Senin gibi güzel bir kız böyle bir yerde ne yapıyor?

She's just a girl, and she's like my best friend.

O sadece bir kız, ve benim en iyi arkadaşım gibi.

It's just for a little girl.

Bu sadece küçük bir kız için.

What's a nice place like this doing with a girl like you?

Böyle hoş bir yerde senin gibi bir kız ne yapıyor?

That's a big name for a little girl.

Küçük bir kız için, büyük bir isim.