Gramn

This message is for Dr. Jack Gramn.

Bu mesaj Dr. Jack Gramn içindir.

Thanks for the wine tasting, Dr. Gramn.

Şarap testi için teşekkürler Dr. Gramn.

The famous Dr. Jack Gramn?

Ünlü Dr. Jack Gramn mi?

There's another package for you, Dr. Gramn.

Dr.Gramm, sizin için başka bir paket daha geldi.

Is that a gun, Dr. Gramn?

Bu bir silah Dr.Gramm?

Is that true, Dr. Gramn?

Bu doğru mu Dr.Gramm?

Jack Gramn Associates.

Jack Gramn Ortaklığı.