English-Turkish translations for Guinea:

Gine · Afrika tavuğu · other translations

Guinea Gine

In the South Pacific lies the world's second largest island, New Guinea.

Güney Pasifik'te dünyanın en büyük ikinci adası olan Yeni Gine bulunuyor.

It's a guinea pig, but

Bu bir Gine domuzu ama

That Guinea man eats girls like you for breakfast!

Bu Gineli, senin gibi kızları kahvaltı için yiyor!

Click to see more example sentences
Guinea Afrika tavuğu

Venison, guinea hen pie, and beer from Alsace.

Geyik eti, Afrika tavuğu turtası, ve Alsace'tan bira.