Guy's

How can you be with a guy that's got a problem with the very thing you're all about?

Nasıl bir adamla olabilir Sen tüm ilgili çok şey ile ilgili bir sorun var olduğunu?

I think there's something you need to know about this guy.

Sanırım bu adam hakkında bilmen gereken bir şey var.

And, hey, I'm not a bad guy, and I see her and she's good, you know.

Bak, ben kötü biri değilim. Ve onun iyi, iyi bir bebek olduğunu biliyorum.

So what's a nice guy like you doing in a place like this?

Senin gibi hoş bir adamın böyle bir yerde ne işi var?

Maybe not as bad as me, but he's a bad guy just the same.

Belki benim kadar kötü değil, ama o kötü bir adam sadece aynı.

Hey, what's going on in here? What are you guys doing? Come on.

Hey, burada neler oluyor? bu adamlar ne yapıyor? gel hadi.

But he's a good guy, okay?

Ama o iyi bir adam, tamam mı?

So are you some good guy who's sometimes bad or a bad guy who's trying to be good?

Yani sen bazen kötü olan iyi bir adam mısın yoksa iyi olmaya çalışan kötü bir adam mı?

That's a really bad guy.

Bu gerçekten kötü bir adam.

Okay, look, guys, guys, there's a way to make you guys both happy, all right?

Tamam, bakın, çocuklar, çocuklar, hepinizi mutlu edecek bir yol var, tamam mı?