Habib

A missile carrying a nuclear warhead was launched by this man, Habib Marwan.

Nükleer savaş başlığı taşıyan bir füze bu adam, Habib Marwan tarafından ateşlendi.

But in the meantime, I strongly suggest you get me a full dossier on General Habib.

Fakat bu arada bana General Habib hakkında tam bir dosya göndermenizi şiddetle öneririm.

"Mr President." We've seen a tape recorded by Habib Marwan.

Sayın Başkan, Habib Marwan tarafından kaydedilen kaseti izledik.

There is an artist, Salman Habib.

Bir sanatçı var, Salman Habib.

Gee, kids, look how handsome Daddy Habib looks in his uniform.

Habib baba üniformayla ne kadar yakışıklı olmuş, bakın çocuklar.

General Habib is a high-ranking military commander.

General Habib yüksek rütbeli bir komutandır.

Yeah, this is Javed Habib, ClD Chief.

Evet, ben Javed Habib, CID Şefi.

I am ClD Chief Javed Habib.

Ben CID şefi Javed Habib.

This man, Habib Afghani AKA Abu Hamza AKA Ramal..

Bu adam, Habib Afghani AKA Abu Hamza AKA Ramal.

Mr. Habib, please.

Bay Habib, lütfen.