Hafu

From the desert village of Po-Koro, copper mask winners and undisputed kohlii champions, Hewkii and Hafu!

Çöl kasabası Po-Koro'dan, Bakir Maske galipleri ve yenilmez Koli şampiyonları, Hewkii ve Hafu!