Hank

This is like the return of old Hank. Or I don't know. Maybe it's the new Hank.

Eski Hank'in dönüşü gibi bir şey bu. ya da bilmiyorum belki yeni bir Hank.

Uncle Hank, Aunt Marie everybody knows that you haven't done anything wrong.

Hank Amcam, Marie Teyzem herkes senin yanlış bir şey yapmadığını biliyor.

We got a missing girl, Hank, and this guy knows more than he's telling.

Kayıp bir kız var Hank ve bu adam söylediğinden fazlasını biliyor.

Maybe it's not such a bad idea for you too, Hank.

Senin için de çok kötü bir fikir değildir belki Hank.

He is a very important client, Hank.

O çok önemli bir müvekkil, Hank.

You wouldn't know anything about this, would you, Hank?

Bu konu hakkında bir şey bilmiyorsun, değil mi Hank?

Hank, you're my nephew and I love you no matter what you've decided.

Hank, sen benim yeğenimsin ve seni seviyorum her ne karar verdiysen hiç önemi yok.

We got we got something else for you, Hank.

Senin için başka bir şeyimiz var Hank.

Thanks for everything, Hank.

Her şey için teşekkürler Hank.

Hank, what are you doing here?

Hank, senin ne işin var burada?