Harris

Harry, this is very important to me.

Harry, bu benim için çok önemli.

Harry, this is as hard for me as it is for you.

Harry, bu senin için olduğu kadar benim için de zor.

Harry, there's something I need to tell you.

Harry sana söylemem gereken bir şey var.

Harry, my boy, I've always wanted a son, and now you're going to be that.

Harry, evlat, hep bir oğlum olsun istemiştim ve artık sen oğlum olacaksın.

Harry, this is gonna be something special.

Harry, bu çok özel bir şey olacak.

That's a great idea, Harry.

Bu harika bir fikir, Harry.

Do you have a better idea, Harry?

Daha iyi bir fikrin var mı, Harry?

Ladies and gentlemen, I present to you Mr. and Mrs. Harris.

Bayanlar ve baylar, size Bay ve Bayan Harris'i takdim ediyorum.

Harry, how good to see you again.

Seni tekrar görmek ne güzel, Harry.

This is a pretty good place for you, Harry.

Burası senin için gayet güzel bir yer, Harry.