Harrison

Yes, that Harrison Hill. Here, take a look at this.

Evet, o Harrison Hill Burada, şuna bir bak.

Washington, Adams, Jefferson, Madison, Monroe, Adams, Jackson, Van Buren, Harrison, Tyler, Polk i Taylor

Washington, Adams, Jefferson, Madison, Monroe, Adams, Jackson, Van Buren Harrison, Tyler, Polk ve Taylor

Wait a minute, now I'm gonna get your whole name Harrison Hill.

Bir dakika bekle, şimdi senin tam ismini alacağım Harrison Hill.

For reasons unknown, John Harrison has just declared one man war against starfleet.

Bilinmeyen bir sebepten dolayı John Harrison Yıldız Filosu'na karşı tek başına savaş ilan etti.

Something about a Harrison Talking Bear.

Konuşan Ayı Harrison ile ilgili bir şey.

I want Harrison to have a normal childhood. A good childhood.

Harrison normal bir çocukluk, iyi bir çocukluk geçirsin istiyorum.

Yes, that Harrison Hill.

Evet, o Harrison Hill.

What a beautiful evening, Dr Harrison!

Ne kadar güzel bir akşam Dr. Harrison!

What do you think, George Harrison?

Sen ne düşünüyorsun, George Harrison?

Signed, President Benjamin Harrison and secretary of state James G. Blaine.

İmza, Başkan Benjamin Harrison" "imza, Devlet Bakanı James G. Blaine.