Here's

Yeah, I know there's a job for me back home, but, uh, things are going very well here.

Evet, biliyorum evde benim için bir var ama burada işler çok iyi gidiyor.

He's not here and he's not here.

O burada değil Ve o burada değil.

Yeah, well, he's not here, and he doesn't know anything about that.

O burada değil ve bu konu hakkında hiçbir şey bilmiyor.

Because that's a good thing, And the good things Will always be here waiting for you.

Çünkü bu iyi bir şey ve iyi şeyler her zaman seni bekliyor olacak.

No, he's not here right now.

Hayır, o şu anda burada değil.

It's just me and you here, all right? Okay?

Sadece sen ve ben, tamam mı? tamam mı?

And he's not here.

Ve o burada değil.

No, it's not a bad thing, but it's not why I'm here.

Hayır, bu kötü bir şey değil. Fakat bu yüzden burada değilim.

But I won't, because there's at least one person who wants me here and that's good enough for me.

Ama gitmem, çünkü burada beni isteyen en azından bir kişi var ve bu benim için yeterli.

Yes, but he's not here.

Evet ama o burada değil.