Howard

I'm deputy Chief Brenda leigh Johnson of the L.A.P.D., and this is Special Agent Fritz Howard of the FBl.

Ben L.A.P.D'den, şef yardımcısı Brenda Leigh Johnson, ve bu da, FBI'dan özel ajan Fritz Howard.

Mr. Doyle, I'm Deputy Chief Johnson, and this is Special Agent Fritz Howard of the FBl.

Bay Doyle, ben şef yardımcısı Chief Johnson, ve bu da FBI'dan özel ajan Fritz Howard.

Yeah, but we just now watched it four times, And I watched it, like, twice at home. Howard:

Evet, ama sadece biz şimdi dört defa izledik, ve ben evde, sanırım, iki kez izledim.

Oh, so she's good enough for Howard, but not for me?

Howard için yeterince güzel ama benim için değil mi?

Ladies and gentlemen, Mr Howard Stark!

Bayanlar ve baylar, Bay Howard Stark!

Four people are dead: officer Joseph Howard, and prisoners Lou Wrath, Junior Pierce and Kenny White.

Dört kişi öldü: Memur Joseph Howard, ve mahkûmlardan Lou Wrath, Junior Pierce ve Kenny White.

Howard is your best friend, and that is his girlfriend.

Howard senin en yakın arkadaşın, bu da onun sevgilisi.

I'm Captain Sharon Raydor of the LAPD, and this is special agent Howard of the FBl.

Ben Los Angeles Emniyeti'nden Başkomiser Sharon Raydor. Bu da FBI'dan Özel Ajan Howard.

May I ask you a question about special agent Howard?

Size Ajan Howard hakkında bir soru sorabilir miyim?

Can I ask you a question, Howard?

Sana bir soru sorabilir miyim Howard?