Humphrey

Mr. and Mrs. Humphrey, I'm really sorry about yesterday.

Bay ve Bayan Humphrey, dün için gerçekten özür dilerim.

I appreciate the tea, Mrs. Humphrey, but I'm not really sure why I'm here.

Ben çayı takdir ederim, Bayan Humphrey, ama gerçekten neden burada olduğumdan emin değilim.

His friend Dan Humphrey sent over a new employee today? Ben Donovan?

Arkadaşı, Dan Humphrey bugün oraya yeni bir çalışan göndermişti, Ben Donovan.

His friend Dan Humphrey sent over a new employee today

Arkadaşı Dan Humphrey bugün yeni bir eleman gönderdi

It is a pleasure to meet you, Mr. Humphrey, and you, Mrs. Humphrey.

Sizinle tanışmak büyük bir zevk Bay Humphrey ve sizinle de öyle Bayan Humphrey.

Dan Humphrey is a really good writer.

Dan Humphrey gerçekten iyi bir yazar.

This is my boyfriend, Dan Humphrey.

Bu erkek arkadaşım Dan Humphrey.

So you ran away with Humphrey, and he brought you here?

Sen de Humphrey ile kaçtın ve o seni buraya getirdi yani?

You're about six months late for that, aren't you, Humphrey?

Bunun için yaklaşık altı ay geç kaldın değil mi, Humphrey?

If it's not an affair with Humphrey, something else changed you.

Eğer Humphrey ile bir ilişki değilse seni başka bir şey değiştirmiş. Ne?