Hyuk

I'm Kang Oh Hyuk.

Ben Kang Oh Hyuk.

Where's Teacher Kang Oh Hyuk?

Kang Oh Hyuk öğretmen nerede?

Teacher Kang Oh Hyuk.

Öğretmen Kang Oh Hyuk

I know that very well, Teacher Kang Oh Hyuk,

Bunu iyi biliyorum Kang Oh Hyuk öğretmen.

I'm Yoon Shi Hyuk.

Ben, Yoon Shi Hyuk.

Lee Ji Hyuk, you better watch out, you bastard!

Lee Ji Hyuk, arkanı kollasan iyi olur, seni piç kurusu!

Hey, Hyun Si Hyuk!

Hey, Hyun Si Hyuk!

Yoon Shi Hyuk called.

Yoon Shi Hyuk aradı.

This is why you're best friends with Lee Jun Hyuk?

İşte bu yüzden Lee Jun Hyuk ile yakın arkadaş olmalısınız.

Park Hyuk Kwon he's invited for the audition.

Park Hyuk Kwon Sınav için davet edilmiş.