English-Turkish translations for Iceland:

İzlanda · other translations

Iceland İzlanda

Well, Iceland appears to have a different sun than America,

Şey, görünüşe göre İzlanda'nın Amerika'dan daha farklı bir güneşi var.

But you haven't seen an Icelandic lighthouse, have you?

Ama İzlanda deniz fenerini görmedin, değil mi?

Andy, will you be Iceland?

Andy, İzlanda olur musun?

Click to see more example sentences