Iike

I don't know why I put it there, but it seemed Iike a good idea at the time.

Neden onu oraya koydum bilmiyorum, ama o zaman bana iyi bir fikir gibi görünmüştü.

And uh I thank God every day, for sending me a friend Iike Craig. I love you, man.

Ve uh Tanrı'ya her gün teşekkür ediyorum bana Craig gibi bir dost gönderdiği için.

Well, I really don't know what kids Iike anymore, you know what I mean?

Peki, gerçekten ne bilmiyorum sever çocuklar artık, ne demek istediğimi biliyorsun?

He seems Iike a very interesting young man.

Çok ilginç bir genç adam gibi görünüyor.

You ever seen anything Iike this before?

Hiç daha önce böyle bir şey gördün mü?

I've never seen anything Iike this before.

Daha önce hiç böyle birşey görmedim.

She's got blonde hair Iike me, and she is smart just like you.

Benim gibi sarışın. Akıllı da bir kız, tıpkı senin gibi.

I just wasn't ready for someone Iike her.

Sadece onun gibi biri için hazır değilim.

He treated you Iike a son and now, it's too much for you.

Sana oğlu gibi davrandı, ve şimdi bu kadarı senin için çok fazla.

You're too young to make a decision Iike this.

Bu gibi bir karar vermek için çok gençsin.