Iives

But if I had to imagine a cool place to Iive, it would be fricking California.

Ama eğer yaşamak için güzel bir yer hayal etmek zorunda olsaydım bu California olurdu.

But at the same time, there Iived an innocent girl a warrior and a saint:

Ama aynı zamanda, orada günahsız bir kız yaşıyordu bir savaşçı ve bir azize:

There was a wandering Chinese named Cheng Huan Iiving in Limehouse and a girl named Shirley.

Limehouse'da oturan Cheng Huan adında bir gezgin Çinli ve Shirley adlı bir kız vardı.

Can Emma and I Iive here for a while?

Emma ve ben bir süre burada kalabilir miyiz?

This is a Iive television show.

Bu bir canlı televizyon şovu.

Live, Misha, Iive always the best thing.

Yaşa, Misha, yaşa. Hep en iyi şeydir.

Sam and I Iive together.

Sam ve ben birlikte yaşıyoruz.

Find a new place to Iive.

Yaşamak için yeni bir yer bul.

We Iive in a world that's obsessive and controlling.

Takıntılı ve kontrol manyağı bir dünyada yaşıyoruz.

Sander, Simon, Pim, Daniel, Chris and Jesse who Iives next door.

Sander, Simon, Pim, Daniel, Chris ve o da yan tarafta oturan Jesse.