James

Now, you take this drink to James and dinner will be ready in five minutes.

Şimdi bunu al ve James'e götür. Yemek de beş dakikaya hazır olacak.

James, please, just just listen to me, okay?

James, lütfen, sadece. sadece dinle beni, tamam mı?

Is there something you want to tell me, James?

Bana söylemek istediğin bir şey var mı, James?

One of the most interesting things about James Gordon is really in his relationship with Bruce Wayne.

James Gordon ile ilgili en ilginç şeylerden biri de Bruce Wayne ile olan ilişkisi.

James, do you remember six years ago you had a phone number?

Altı yıl önce yanında bir telefon numarası vardı, hatırlıyor musun?

They're doing some kind of job for James, but that's all we know.

Onlar James için bir çeşit yapıyorlar, ancak tüm bildiğim bu.

James, um there's something I have to tell you.

James sana söylemem gereken bir şey var.

James, just tell me what happened, now.

James, sadece bana ne olduğunu söyle, şimdi.

No matter what happens today, I love you, James.

Bugün ne olursa olsun, seni seviyorum, James.

Well, it's not as simple as that, James.

Bu o kadar da kolay değil, James.