Jarvis

I'm detective Jarvis. My partner detective Cooper.

Ben Dedektif Jarvis, bu da ortağım Dedektif Cooper.

Vice President Jarvis is part of the conspiracy?

Başkan Yardımcısı Jarvis bu komplonun bir parçası mı?

It's a risky move, I know, but Dr. Jarvis here said it'll be all right.

Riskli bir hareket olduğunu biliyorum ama buradaki Dr. Jarvis sorun olmaz dedi.

Did you write that confession, Mr. Jarvis?

O itirafı sen mi yazdın Bay Jarvis?

Good night, Mr. Jarvis.

İyi geceler, Bay Jarvis.

I've got this meeting with Jarvis and Matthew.

Jarvis ve Matthew ile bir toplantım var.

Vice President Jarvis, this is Dr. Lu.

Başkan Yardımcısı Jarvis, bu Doktor Lu.

Oh and, Jarvis, send her flowers too.

Ve Jarvis, ona bir de çiçek gönder.

Did Howard write that confession, Mr. Jarvis?

O itirafı Howard yazdı Bay Jarvis?

Hello, Mr. Jarvis.

Merhaba Bay Jarvis.