Jen's

It's Samantha Lee and Kelly Reyes versus Jen Crowe and Diana Wilkes.

Samantha Lee ve Kelly Reyes, Jen Crowe ve Diana Wilkes karşısında.

What's going on between you and Jen?

Sen ve Jen arasında neler oluyor?

Even if that's true, Jen and I have nothing in common.

Bu doğru olsa bile, Jen'le ortak hiçbir şeyimiz yok.

I don't think that's such a good idea, Jen.

Bunun o kadar iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum, Jen.

It's not a sin, Jen.

Bu bir günah değil Jen.

There's nothing behind the red door, Jen.

Kırmızı kapının arkasında hiçbir şey yok Jen.

It's my fault you and Jen are fighting.

Benim suçum. Sen ve Jen kavga ediyordunuz.

It's okay, Jen. Another one of those things again.

Yok bir şey Jen, bir tane daha bu şeylerden.

Jen, there's a problem.

Jen, bir sorun var.

Jen. Jen, what's going on?

Jen, Jen, neler oluyor?