Jenna ration

I save this for special occasions, and this, my Jenna-ration, is a special occasion.

Bunu özel durumlar için saklıyordum ve bu, Jenna-rasyonum, özel bir durum.

No, it's not, Jenna-ration X.

Hiç de bile, X Jennarasyonu.