Joan

Joan Crawford, Ginger Rogers, Linda Darnell, Joan Fontaine and now Bette Davis, for God's sake.

Joan Crawford, Ginger Rogers, Linda Darnell, Joan Fontaine şimdi de Bette Davis, Tanrı aşkına.

This is my old friend, Joan Watson.

Bu benim eski bir arkadaşım Joan Watson.

Look, Joan, this is very sweet, but you don't have to thank me.

Bak, Joan, bu çok hoş, ama bana teşekkür etmene gerek yok.

I have an announcement to make and it shouldn't change anything here except for me and maybe for Joan.

Size yapmam gereken bir duyuru var. Ve bu durum burada hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Tabii ben ve belki de Joan dışında.

Sherlock Holmes. Joan Watson.

Sherlock Holmes, Joan Watson.

I think that was a Judy Garland, Joan Crawford, Sarah Jessica Parker kind of love.

Bence bu Judy Garland, Joan Crawford, Sarah Jessica Parker tarzı bir aşktı.

Ladies and gentlemen, America's queen of comedy, Joan Rivers.

Bayanlar ve baylar Amerika'nın komedi kraliçesi Joan Rivers.

Joan." That's the woman that you're always with, right?

Joan". Bu her zaman birlikte olduğun kadın, değil mi?

Joan knows everything about this.

Joan bu konuda her şeyi biliyor.

This is Dr. Joan Watson.

Bu da Dr. Joan Watson.