Joe

There's something very important I have to tell you about him. Joe?

Sana onu hakkında söylemem gereken çok önemli bir şey var.

That's a good idea, Joe, because he will never come back home now.

Bu harika bir fikir, Joe, çünkü bir daha asla eve geri gelmeyecek.

It's been three years, Joe. You're not still mad at me, are you?

Üç yıl oldu Joe. bana hâlâ kızgın değilsin, değil mi?

Wait a second, Joe, that's a great idea.

Dur bir dakika, Joe, bu harika bir fikir.

Joe There's something I have to tell you.

Joe sana söylemem gereken bir şey var.

Joe, this is such a bad idea.

Joe, bu çok kötü bir fikir.

I just wanted to see you again, Joe.

Ben sadece seni yeniden görmek istedim, Joe.

But it's been lovely to see you again, Joe, really.

Ama Seni tekrar görmek çok hoştu, Joe. Gerçekten.

Hey, wait a minute, Joe.

Hey, dur bir dakika, Joe.

But it's been lovely to see you again, Joe.

Ama Seni tekrar görmek çok hoştu, Joe.