Josh

Tony, this is Sarah, Josh, Sarah, Maddie, Felicia, Hugo, Sebastian, Sarah, Sam and Sarah.

Tony, bunlar Sarah, Josh, Sarah, Maddie, Felicia, Hugo, Sebastian, Sarah, Sam and Sarah.

It's just me and my son, Josh, but he wasn't home

Sadece ben ve oğlum Josh, ama o evde değildi.

I was calling her because after Josh disappeared I thought she might know something.

Josh kaybolduktan sonra onu aradım çünkü bir şey biliyor olabileceğini düşündüm.

Close your eyes, Josh, take a deep breath, and relax.

Gözlerini kapat Josh, derin bir nefes al ve gevşe.

Frank died four years ago, so it's just me and Josh now.

Frank dört yıl önce öldü, ve şimdi sadece Josh ve ben varız.

When we first met, I just thought Josh was exactly what I needed.

İlk tanıştığımızda, ben sadece Josh tam olarak ne ihtiyaç olduğunu düşündüm.

And don't tell me, Josh, you opened that closet door, didn't want to live that lie any more.

Ve Josh, bana söyleme, sen, o dolap kapıyı açtı herhangi bir daha fazla yalan yaşamak istemiyordu.

And do you wanna know what happens after that, Josh?

Ve ondan sonra ne oluyor, bilmek ister misin Josh?

Yeah, and Morgan, and Josh, and that woman upstairs.

Evet, Morgan ve Josh, ve yukarıdaki o kadın.

Josh last night in the car there was somebody else.

Josh geçen gece araba da başka biri daha vardı.