Joshua

Seven years ago, Joshua Harlow took the Tournament by storm and retired as a champion.

Yedi yıl önce Joshua Harlow turnuvada fırtına gibi esti ve şampiyon olarak emekli oldu.

Joshua Harlow took the Tournament by storm and retired as a champion.

Joshua Harlow turnuvada fırtına gibi esti ve şampiyon olarak emekli oldu.

Joshua will always be grateful to you, my little mud flower.

Yeşu sana her zaman minnettar olacak benim küçük çamur çiçeğim.

Well, maybe Mr. Joshua taught them a few things.

Belki Bay Joshua onlara birkaç şey öğretmiştir.

This is our new neighbor, Joshua.

Bu da yeni komşumuz Joshua.

Max and Joshua outside.

Max ve Joshua dışarda.

Joshua, please don't do this.

Joshua, lütfen bunu yapma.

And, Joshua, you don't have any children, either, do you?

Senin de hiç çocuğun yok Joshua, değil mi? Yok.

Joshua, what are you doing here?

Joshua, burada ne halt ediyorsun?

It's not important, but you may call me Mr. Joshua.

Bu pek önemli değil, Bay Joshua deyin, yeter.