Jotunheim

I am Loki of Jotunheim, and I bring you a gift.

Ben Yotunheim'li Loki. Ve sana küçük bir hediye getirdim.!

The truce with Jotunheim is conditional upon your exile.

Senin sürgün edilmen koşuluyla Jotunheim ile ateşkes yaptık.

Jotunheim. And Asgard.

Jotunheim. ve Asgard.

This is Alfheim. Vanaheim. Jotunheim.

Bu Alfheim, Vanaheim, Jotunheim ve Asgard.

Tell me. Is it Jotunheim?

Söyle, sorun Jotunheim mı?