KOW

Transmittin' from KOW, spelt K-O-W, uh-huh, the noisiest, bounciest, fanciest radio station in the Far West!

KOW'den yayın yapıyoruz, K-O-W diye yazılıyor, Evvet! Uzak Batı'nın en süslü, en gürültülü, en kıpırtılı radyo istasyonundan!

Bfba, you kow the story about Rostam and Sohrab.

Baba, Rüstem ve Sohrab hakkındaki hikayeyi biliyorsun sen.

I'm exiting Cha-kow street now.

Evet. Cha-kow sokağından çıkıyorum.

Me, you, dinner. Pi-cha-kow!

Sen, ben, akşam yemeği.