Kali

Let's bring those big, hairy palms together, gentlemen and have a nice, big round of applause for Kali!

Hadi bütün o büyük, kıllı avuçları bir araya getirelim beyler ve güzel bir alkış zinciri oluşturalım. Kali için!

With Kali, anything is possible. But only if her true host pleases her.

Kali ile, herşey mümkün. ama sadece gerçek konakçısı onu memnun ederse..

Remember this name, Kali, She's gonna be a star.

Kali, bu ismi unutma. Bir yıldız olacak.

Kali, Curve and Judah.

Kali, Curve ve Judah.

Nemo, Kali, Curve and Judah.

Hmm. Kali, Curve ve Judah.

But me and Kali, we, uh had a thing.

Ama Ben ve Kali Aramızda bir şeyler vardı.

Troublesome Kali cult member, meet Dr. Helen Magnus.

Kali tarikatının üyesi. Dr. Helen magnus ile tanış.

Kali, this is Hank Moody.

Kali, bu da Hank Moody.

Hank Moody, this is Kali.

Hank Moody, bu Kali.

Kali and I are having a party.

Kali ve ben bir parti verceğiz.