Karev's

And that's Dr. Karev.

Bu da Doktor Karev.

She's your intern, Karev.

O senin stajyerin, Karev.

How's that going for you, Karev?

Senin işler nasıl gidiyor, Karev?

Dr. Karev's pediatric African exchange program

Doktor Karev'in pediyatrik Afrika değişim programı

Dr. Karev's gonna be our team leader today.

Dr. Karev bugün bizim takım liderimiz olacak.

It's Dr. Karev, isn't it?

Dr. Karev'di değil mi?

Bailey's got Eli, Karev's with Lucy, even Teddy's got that tumor patient husband.

Bailey'in Eli'sı var, Karev Lucy ile birlikte Teddy'nin bile o tümör

Karev, she's a resident.

Karev, o bir asistan doktor.

It's Dr. Karev.

Dr. Karev arıyor.

Yang almost killed Karev, and Avery's the gunther.

Yang neredeyse Karev'i öldürüyordu ve Avery, Gunther oldu.