Kurt

I am awful sorry to bother you at this hour, but, Kurt, I have to ask you something.

Seni bu saatte rahatsız ettiğim için çok özür dilerim ama, Kurt, sana bir şey sormam gerek.

Kurt, I really appreciate what you're trying to do, but we both know what happened.

Kurt, yapmaya çalıştığın şey için minnettarım ama ikimiz de ne olduğunu biliyoruz.

A good long vacation for kurt and a vacation?

Kurt için güzel ve uzun bir tatil ve.. Tatil mi?

Hey, Kurt, this is Jerry and George and Kramer.

Hey, Kurt, bu Jerry, ve George ve Kramer.

A good long vacation for Kurt and

Kurt için güzel ve uzun bir tatil ve..

Wow, look at me. Hanging out drinking with Ernest Hemingway, Van Gogh and Kurt Cobain.

Bana bak, Ernest Hemingway, Van Gogh ve Kurt Cobain ile takılıp içiyorum.

Well, children or no children, Kurt loves me and I love him.

Çocuk olsun ya da olmasın, Kurt beni seviyor, ben de onu seviyorum.

Kurt and I would like to talk to you about something.

Kurt ve ben seninle bir şey hakkında konuşmak istiyoruz.

Nick, Kurt and Dale.

Nick, Kurt ve Dale!

Kurt, I'm really, really, really sorry.

Kurt, ben gerçekten çok, çok, çok üzgünüm.