Laura

Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the wedding of Laura and Paul.

İyi günler bayanlar ve baylar. Laura ile Paul'un düğününe hoş geldiniz.

Now, Laura, he's a good man, and he loves you.

Laura, o iyi bir adam ve seni seviyor.

Yeah, I'm Laura Johnson and this is my roommate, Sara.

Evet, ben Laura Johnson ve bu da oda arkadaşım Sara.

Look, Laura, you know that we're only trying to help you, right?

Bak, Laura, sana sadece yardım etmeye çalıştığımızı biliyorsun değil mi?

This is not a difficult or complicated situation, Laura.

Karmaşık ya da zor bir durum değil bu, Laura.

Laura, this is Jim; Jim, this is my sister Laura.

Laura, bu Jim. Jim, bu da kız kardeşim Laura.

Not to be rude but Laura and I were actually having a private meal together.

Kaba olmak istemiyorum ama Laura ve ben, aslında birlikte özel bir yemek yiyorduk.

Laura, this is not a game!

Laura, bu bir oyun değil.

No, no It's not true, Laura.

Hayır, hayır, bu doğru değil Laura.

Laura and Paul they make such a great couple, don't they?

Laura ve Paul çok harika bir çift oldular, değil mi?