Lee

Mrs. Lee, I'm very sorry to bother you again, But we have a few more questions.

Bayan Lee, tekrar rahatsız ettiğim için üzgünüm, ama size birkaç sorumuz daha var.

Just tell me, please, Lee because this is actually really not very nice.

Söyle hadi lütfen Lee. Çünkü bu gerçekten hiç hoş değil.

Dragon Lee, you really think you're a prince? man's life is worth nothing for you?

Ejderha Lee, gerçekten prens olduğunu mu sanıyorsun sen? Bir erkeğin hayatı senin için bir hiç mi?

His real name is Charles Lee ray.

Onun gerçek adı Charles Lee Ray.

Lee, this is your last chance!

Lee, bu senin son şansın!

Lee, there's something I need to tell you.

Lee, sana söylemem gereken bir şey var.

I'm sorry for that, Mr Lee.

Bunun için özür dilerim, Bay Lee.

But, um, yeah, there's no other word for Lee.

Fakat Lee için başka bir kelime yok.

Mr. Lee, this is a private matter.

Bay Lee, bu özel bir mesele.

I'm Detective Carter, this is Inspector Lee

Ben Dedektif Carter, bu da Müfettiş Lee.