Lounds

Freddie Lounds left me that message three hours ago.

Freddie Lounds üç saat önce bu mesajı bırakmış.

Randall Tier and Freddie Lounds have a connection.

Randall Tier ve Freddie Lounds arasında bir bağ var.

Do you know who I am, Mr. Lounds? No.

Benim kim olduğumu biliyor musun Bay Lounds?

Freddie Lounds is dangerous.

Freddie Lounds tehlikeli biri.

I'm freddie lounds.

Ben Freddie Lounds.

That's all, Mr. Lounds.

Hepsi bu kadar Bay Lounds.

Freddie Lounds, your photograph.

Freddie Lounds. Senin fotoğrafın.

Burning Freddie Lounds wasn't his first effigy.

Freddie Lounds onun yaktığı ilk kukla değildi.

Ms. Lounds, come on in.

Bayan Lounds, içeri gelin.

Mr. Lounds, you're a reporter.

Bay Lounds, siz gazetecisiniz.