Lucita

Tomorrow you'll feel better and I'll tell you how to free Lucita.

Yarın daha iyi olursun ben de sana Lucita'yı nasıl kurtaracağını anlatırım.

Lucita Fuentes is not, because of this, any less guilty.

Lucita Fuentes, işte bu yüzden, daha az suçlu sayılmaz.

I also have an old, secret name, Lucita.

Benim de eski, gizli bir ismim daha var, Lucita.

Lucita seemed agitated and nervous.

Lucita heyecanlı ve gergin görünüyordu.

I, too, have an ancient, secret name Lucita.

Benim de antik, gizli bir adım var. Lucita.

Are you surprised to see me and not Joaquín or Lucita?

Joaquin ya da Lucita'yı değil de, beni gördüğüne şaşırdın mı?

Lucita Fuentes was here this morning.

Lucita Fuentes bu sabah buradaydı.

But where's Lucita?

Ama, Lucita nerede?

Lucita Toelle Ul Laputa.

Lucita Toelle Ul Laputa.

Lucita, be careful.

Lucita, dikkatli ol.