Lucy

Look, whatever happened between Sarah or Lucy or whoever and my family, it's between them.

Bak, Sarah ya da Lucy ile benim ailemden biri arasında her ne olduysa bu onlar arasında.

Ted, I only have time For one most important person in my life, and that's lucy.

Ted, hayatımda sadece bir tek önemli insan için vaktim var ve o da Lucy.

And he said to me, "Lucy, your mother "gave me a special gift.

Ve bana dedi ki, "Lucy, Annen bana çok özel bir hediye verdi".

This is my favorite doll, called Lucy. And my favorite bit about Lucy is her crazy, crazy red hair.

En sevdiğim bebeğimin adı Lucy ve onun en sevdiğim şeyi bu çılgın, çılgın kızıl saçları.

I'm not Charlie Brown, you're not Lucy, and that's not a football.

Ben Charlie Brown değilim sen de Lucy değilsin ve bu da futbol oyunu değil.

Lucy is a very special person. Very different from other people.

Lucy çok özel bir insan, diğer insanlardan çok farklı.

Lucy, can I ask you a question?

Lucy, sana bir soru sorabilir miyim?

Lucy, as soon as David and I finish this experiment I'll have more time for her.

Lucy, en kısa zamanda David ve ben bu deneyi bitireceğiz ve onun için daha fazla zamanım olacak.

A girl named Lucy Chapman was murdered last night or this morning.

Lucy Chapman adındaki bir kadın dün gece ya da bu sabah öldürüldü.

Lucy, as you know, your mother and I were best friends.

Lucy, bildiğin gibi annen ve ben çok iyi arkadaştık.