M.l.T

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J K., L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

You'd really like to do it with me, wouldn't you?. l mean, a girl like you and a guy like me.. Go choke a chicken.

Gerçekten benimle yapmak isterdin, değil mi? Hey, senin gibi bir kız ve benim gibi bir adam. Git bir tavuk boğazla.

By the way, I'm looking good today, ain't l?

Bu arada, bugün iyi görünüyorum, değil mi?

Don't ever touch me again! L

Bir daha sakın bana dokunma.

I'm a victim, aren't l?

Ben bir kurbanım, değil mi?

I'm a little late myself, aren't l?

Ben kendim de biraz geciktim, değil mi?

Remember, l'm the papa and the brother, so don't say nothing.

Unutma, ben baban ve ağabeyinim, o yüzden sakın bir şey söyleme.

No, I couldn't act. l'm a policeman.

Hayır, ben rol alamam. Ben bir polisim.

I'm here now, aren't l?

Şimdi buradayım, değil mi?

I'm doing my job, aren't l?

İşimi yapıyorum, öyle değil mi?