We also found translations for word maç in Turkish.

Mac

Well, Mac, this looks like the end of a terrible friendship. But you still owe me for today.

pekala,Mac, bu korkunç bir arkadaşlığın sonu gibi gözüküyor. ama hala bana bugün için borçlusun.

Mac, you take first watch then you get some rest, OK?

Mac, ilk nöbeti sen al sonra da biraz dinlen, tamam mı?

I'm detective Mac Taylor.

Ben dedektif Mac Taylor.

Mac, you take first watch, then you get some rest.

Mac, ilk nöbeti sen al, sonra biraz dinlen.

You're a good man, Mac Taylor.

Sen iyi bir adamsın, Mac Taylor.

Hey, Mac, is everything all right over there?

Selam, Mac, orada her şey yolunda mı?

Well, Mac, this looks like the end of a terrible friendship.

Pekala, Mac, bu korkunç bir arkadaşlığın sonu gibi gözüküyor.

When was the last time you even played basketball Mac?

Sen en son ne zaman basketbol oynamıştın, Mac?

Hey, Mac. If it's okay, I'd like to be a part of this.

Mac, eğer sorun olmazsa ben de bu işin bir parçası olmak istiyorum.

Wait a minute, Mac.

Bekle bir dakika, Mac.