Madame

Madam, please, send a car, we have an emergency here, a girl that feels very bad.

Hanımefendi, lütfen ambülans gönderin. Burada acil bir durum var, bir kız kendini kötü hissediyor.

Madame, please, I'm just a simple lawyer. Not even a very good one.

Bayan, lütfen Ben sadece basit bir avukatım çok da iyi biri değilim belki ama

Madam, he's alive, has a house, a woman and a little girl.

Hanımefendi, o yaşıyor, bir evi, bir kadını, bir de küçük kızı var.

And you, Madame, what are you doing here? Who is this man?

Ya siz, Madam, siz burada ne yapıyorsunuz? bu adam kim?

See, looks like this morning is going to be a good morning, Madam.

Gördünüz Madam, bu sabah iyi bir sabah olacağa benziyor.

And I'm sure of one thing, madam: I love your daughter. Very much.

Ve emin olduğum bir şey var madam: Kızınızı çok seviyorum.

Me working here, was not for myself, nor for Monsieur but for you madam.

Ben burada kendim için ya da Mösyö için değil ama sizin için çalışıyorum bayan.

Thank you very much, Madam President.

Çok teşekkür ederim, Sayın Başkan.

Madame will be ready in two minutes.

Madam iki dakika içinde hazır olacak.

Madame, please, I'm just a simple lawyer.

Bayan, lütfen. Ben sadece basit bir avukatım.