Manny

Hey, Manny, come here a minute.

Hey, Manny, bir dakika buraya gel.

Can I ask you a question, Manny?

Sana bir soru sorabilir miyim, Manny?

Manny You are a very talented boy.

Manny sen çok yetenekli bir çocuksun.

Come on, Manny, he's not that stupid.

Hadi Manny.. O kadar aptal değil!..

Thank you for everything, Manny.

Her şey için teşekkür ederim, Manny.

And, Manny and Gloria, thank you for making all those phone calls.

Manny ve Gloria. Yaptığınız tüm telefon görüşmeleri için teşekkür ediyorum.

She was writing a book about this fight, about my guy, Manny Flacco, and Rowdy Merriman.

Bu dövüşle ilgili bir kitap yazıyordu. Benim adamlar Manny Flacco ve Rowdy Merriman hakkında.

Look, Manny is a good kid.

Bak, Manny iyi bir çocuk.

Manny you are a good man.

Manny Sen iyi bir adamsın.

Come on, Manny, come on, give me more!

Hadi Manny, hadi. Bana daha fazlasını ver.