Marcos

And you're going to destroy him, and Marcos and Freddy, and Vanessa, and me, and even yourself.

Ve sen onu yıkacaksın, Marcos ve Freddy'de, Vanessa ve beni de, hatta kendini bile.

Hey, I know this is not a really great time, and it's too bad about Marco.

Çok da iyi bir zaman olmadığını biliyorum. Ve Marco için çok kötü oldu.

Hey Marco, it's a beautiful day for a race, isn't it?

Hey Marco, yarış için güzel bir gün değil mi?

And this is my lovely wife Olivia and my son Marco.

Ve bu benim sevgili eşim Olivia ve oğlum Marco.

This has been a terrible experience for us all, Marco.

Bu hepimiz için korkunç bir deneyim oldu, Marco.

And you, Don Marcos remember she is not your little girl anymore and that at this table I have the say

Ve siz, Don Marcos unutmayın, o artık sizin küçük kızınız değil. ve bu masada ben de söylemeliyim ki

If there were more cops like you, marco Things would be very different.

Eğer senin gibi polisler olsaydı, Marco bazı şeyler farklı olurdu.

Good evening, Mr Marco.

İyi akşamlar, Bay Marco.

And this is Don Juan de Marco.

Ve bu Don Juan de Marco.

Amber said the same thing about Marco.

Amber Marco hakkında da aynı şeyi söyledi.