Margaret

Get Emma and Mary Margaret back, and until then, leave me leave everyone alone.

Emma'yı ve Mary Margaret'i geri getir, ama o zamana kadar beni ve diğer herkesi rahat bırak.

A woman came in after him, maybe another student friend of yours, uh, Margaret?

Ondan sonra bir kadın geldi belki başka bir öğrenci arkadaşınızdır. Margaret?

Look, uh can I ask you a question about you and Mary Margaret?

Şey Sana sen ve Mary Margaret hakkında bir soru sorabilir miyim?

I love you, Margaret, but this is my life. I'll decide what to do with it.

Seni seviyorum, Margaret, ama bu benim hayatım ve ne yapacağıma ben karar veririm.

And next week, Princess Elizabeth and Princess Margaret Rose are coming.

Ve diğer hafta da Prenses Elizabeth ve Prense Margaret Rose gelecekmiş.

I love you, Margaret, but this is my life.

Seni seviyorum, Margaret, ama bu benim hayatım.

Emma and Mary Margaret and David have been keeping this from you, darling.

Emma ve Mary Margaret ve David bunu senden saklıyorlardı, hayatım.

I think maybe Margaret went back there, and maybe Johnny, too.

Belki Margaret de oraya dönmüştür. Hatta belki Johnny de.

I think maybe Margaret went back there too, and maybe Johnny.

Belki Margaret de oraya dönmüştür. Hatta belki Johnny de. Evet.

No. A few months ago, everyone thought Mary Margaret was guilty of murder.

Hayır, birkaç ay önce herkes Mary Margaret'in katil olduğunu düşündü.