Markl

I love you, too, Markl Don't worry, I won't go

Ben de seni seviyorum, Markl. Merak etme. Gitmiyorum.

And Allida Markle's asthma.

Ve Allida Markle'ın astımında.

Markl, there are Blob Men nearby

Markl, yakınlarda Damla Adamlar var.

Markl, come inside!

Markl, içeri gir!

Help me, Markl

Yardım et Markl.

That's why I liked you, Markle.

Bu yüzden senden hoşlanıyordum Markle.

Bring Grandma here, Markl

Büyükanneyi buraya getir Markl.

Get that hot water running, Markl

Sen gidip sıcak suyu aç, Markl.