Markway

Dr. Markway is a trained anthropologist a respected member of a university faculty.

Dr. Markway eğitim görmüş bir antropolog ve üniversitede saygın bir öğretim üyesidir.

Good night, Dr. Markway.

İyi geceler Dr. Markway.

Mrs. Markway, please

Bayan Markway, lütfen

I'm Dr. Markway.

Ben Dr. Markway.

Judge Markway, please.

Yargıç Markway, lütfen.

Exactly what do you expect to happen, Dr. Markway?

Tam olarak ne olmasını bekliyorsunuz Dr. Markway?

Captain, the mayor, and Judge Markway.

Başkomiser, Başkan ve Yargıç Markway.

Harper, give Dr. Markway his lease.

Harper, Dr. Markway'e kira kontratını ver.

It must be Luke and Dr. Markway.

Luke ve Dr. Markway yapıyor herhalde.

Where were you, Dr. Markway?

Siz neredeydiniz Dr. Markway?