McFerrin

It's like an audience for a Bobby McFerrin concert in here!

Aynı Bobby McFerrin konseri için toplanmış bir kalabalık gibi.

As the irish poet bobby mcferrin said,

İrlandalı şair Bobby Mcferrinin söylediği gibi

No, this is Bobby McFerrin.

Hayır, o Bobby McFerrin.