Murranos

They're Murranos exiled Jews from Spain.

Onlar Murranolar. İspanya'dan sürülmüş Yahudiler.

These Borgias are Murranos Spanish Jews.

Bu Borgialar, Murranolar'dır. İspanyol Yahudiler.