Natesville

And then we celebrated with sparkling cider 'cause, in New Natesville, my dad's not an alcoholic.

Sonra köpüklü elma suyu ile kutlama yaptık çünkü Yeni Natesville'de, babam bir alkolik değil.

New Natesville has a bit of an alien problem.

Yeni Natesville'de ufak bir yaratık problemi var.

Barbara June Thompson, former Miss Natesville.

Barbara June Thompson, eski Natesville güzeli.

Well, it's not technically Natesville.

Aslında teknik olarak Natesville değil.

Good night, Natesville.

İyi geceler, Natesville.

Hello, children of Natesville and their caretakers.

Selamlar, Natesville'in çocukları ve onların bakıcıları.

No, not in New Natesville.

Hayır, Yeni Natesville'de değil.

Natesville chose me.

Natesville beni seçti.

So, why'd you and Gary move to Natesville?

Peki, sen ve Gary Natesville'e neden taşındınız?

What's up, Natesville?

Ne Oluyor, Natesville?