Nimmo

Is Derek Nimmo still alive?

Derek Nimmo hala yaşıyor mu?

Ashley-Pitt, Roger, MacDonald, Nimmo.

Ashley-Pitt, Roger, MacDonald, Nimmo.

Meantime, check on a guy named Joe Furman, alias Nimmo.

Bu arada Joe Furman diye birini araştır. Lakabı Nimmo.

Nimmo and Haynes, diversions.

Nimmo ve Haynes şaşırtmaca yapacak.

Why all this harping on Nimmo?

Niye Nimmo'ya bu kadar takıldın?

Nimmo and Sorren?

Nimmo ve Sorren?

Old Ben Nimmo's place.

İhtiyar Ben Nimmo'nun yeri.