Oscar's

Well, thank you for tonight, Oscar, but it's getting late, and I really should find a hotel.

Bugün için çok teşekkürler Oscar ama geç oluyor ve benim gerçekten bir otel bulmam gerekiyor.

His name is Oscar, and he's not a nice man.

Adı Oscar ve hoş bir adam da değil.

There's a new life, a precious baby boy named Oscar.

Yeni bir hayat, Oscar adında kıymetli bir bebek.

Sorry Uncle Oscar, It's not my fault

Üzgünüm Oscar amca, benim suçum değil.

It's like the oscars, and everybody's scarlett johansson. you say that like it's a bad thing.

Oscar töreni gibi ve herkes de Scarlett Johansson. Sanki bu kötü bir şeymiş gibi söyledin.

Hey, Oscar, what's up, man?

Hey, Oscar ne haber adamım.

Oh my God, it's Oscar!

Aman tanrım bu Oscar!

And where's Oscar now?

Oscar şu an nerede peki?

Where's Oscar now?

Oscar nerede şimdi?

What's going on, Mr. Oscar?

Neler oluyor, Mr. Oscar?