Ostentation

Ostentation is not something that I'm accustomed to.

Gösteriş benim alışkın olduğum bir şey değil.

Minister Xiao, why this ostentation?

Başdanışman Xiao, bu gösteriş niye?