PH

No, it's PH, not F.

Hayır, PH, F değil.

You're kind of young for a Ph.D., aren't you?

Doktora yapmak için biraz genç değil misin?

Ph'nglui mglw'nafh cthulhu r'lyeh wgah'nagl fhtagn.

Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu r'lyeh wgah'nagl fhtagn.

I have a Ph.D. and I'm eating cats.

Doktora derecem var ve ben kedi yiyorum.

Now, you're a Ph.D. That proves that you're an educated man.

Sen doktora yaptın. Bu senin eğitimli biri olduğunu kanıtlar.

Well, does she spell her name with an "f"or a" ph"? "Ph.

Adı "f" ile mi yoksa "ph" ile mi yazılıyor? "ph.

Harvard, B.A. Ph.D. At Columbia in education.

Harvard mezunu. Columbia'da eğitim doktorası yapmış.

I'm a Ph.D. In hidden sciences, dramatic philosophy dogmatic biology, charlatanic perversion, electronic astrology.

Saklı ilimler, dramatik felsefe, dogmatik biyoloji şarlatanlık sapması, elektronik astroloji dallarında derecem var.

Well, what about the pH levels?

Peki ya pH seviyeleri nasıl?

Minus a few gray hairs and a Ph.D., yeah.

Birkaç gri saç ve profesörlük unvanı hariç, evet.